Høst


Gjerpensdalen
På en litt grå dag i slutten av Oktober passet det fint med en liten tur til
Gjerpensdalen i Skien. Det er fremdeles grønt grass mange steder og noen
jorder er nypløyd. Her treffer man ofte på ivrige fuglekikkere som det kan
være artig å slå av en liten prat med. De har mye kunnskap om hvilke
fuglerarter som holder til her.

Gjerpensdalen
Høstfarger


Gjerpensdalen
En gammel løe.

Gjerpensdalen
En litt nyere bygning.
Det er fint å gå på jordene langs eleven.


Rådyr
Man treffer ofte på rådyr som beiter på jordene, men de er ofte langt unna.


Gjerpensdalen
Ikke så mange fugler å se denne dagen med traff iallfall på denne gjengen som holdt til på et jorde.


0 Comments:

Legg inn en kommentar